Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.
Provozvatel P.Ministr v.o.s. je jediným vlastníkem informací získaných v tomto internetovém obchodě. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty. 
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá. Každý má tedy právo na vymazání svých osobních údajů z databáze. O vymazání, prosíme, požádejte písemnou formou na adresu uvedenou v Reklamačním řádu.
Zákony a předpisy: Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů