Nová kola Whethepeople v půjčovně

Při výběru vhodného bmx kola pro vašeho syna, je nejdůležitější brát v potaz jeho věk a výšku. Jen se správnou velikostí prvního bmx kola, začne vašeho syna ježdění opravdu bavit a bude schopný se rychleji a rychleji zlepšovat ve svých dovednostech. Často se stává, že rodiče pořídí svému dítěti ihned 20ti palcové kolo, které je ale ze začátku příliš velké a syn se tedy spíše trápí, než aby získával na kole jistotu a první zkušenosti. Většina kluků, kteří začínali na 16ti či 18ti palcových kolech, se s kolem sžili mnohem rychleji a na větší 20ti palcové kolo, přestoupili až v momentě, když jim bylo předchozí kolo opravdu malé. Pokud máte pochybnosti s výběrem správné velikosti, není tedy nic jednoduššího než navštívit pardubickou půjčovnu, kde si váš syn bude moci vyzkoušet veškeré velikosti bmx kol a podle toho se poté rozhodnout. 

půjčovna kol skatepark pardubice

PŮJČOVNA SKATEPARK PARDUBICE - JAKÁ KOLA MÁME?

V půjčovně naleznete prozatím 4 bmx kola Wethepeople od nejmenšího 16ti palcového až po 20ti palcové kolo s dlouhou hlavní rámovou stavbou. Kluci z půjčovny se o všechna kola pečlivě starají, a tak jsou vždy připravena k vypůjčení v perfektním stavu. Ke každému kolu si navíc můžete půjčit a vyzkoušet chrániče FUSE, které by měli být nedílnou součástí výbavy začínajících bikerů.

Wethepeople SEED 2013BMX BENJAMIN 16"

 • nejmenší nabízená varianta bmx kola na trhu vhodná pro ty nejmenší
 • vhodná výška 115 - 125 cm 
 • kola s nejen kratším rámem, ale i zkrácenými komponenty jako jsou kliky, představec či sedlo
 • vhodné pro první seznámení s bmx kolem
 • typ kola: Wethepeople SEED 2013
 • bmx kolo s 16ti palcovými koly, délkou rámu 15.75 palce a přibližnou váhou 9.5 kg

Wethepeople SEED 2013BMX BENJAMIN 18"

 • kompromis mezi 16" a 20" palcovými koly
 • vhodná výška 130 - 145 cm
 • stejně jako už 16ti palocových kol, je osazeno kratšími komponenty
 • vhodné pro první seznámení, či k přestupu z 16ti palcového kola
 • typ kola: Wethepeople ARCADE 2013
 • bmx kolo s 18ti palcovými koly, délkou rámu 17.55 palce a váhou 10,9 kg

Wethepeople SEED 2013BMX EXPERT 20"

 • bmx se standardními 20ti palcovými koly
 • vhodná výška 150 cm a výše
 • vhodné pro vyšší začátečníky, nebo při přechodu z 18ti palového kola
 • typ kola: Wethepeople CURSE 2013
 • bmx kolo s 20ti palcovými koly, délkou rámu 20 palců a váhou 12.5 kg

Wethepeople SEED 2013BMX MASTER 20"

 • bmx se standardními 20ti palcovými koly
 • vhodná výška 150 cm a výše
 • vhodné pro vysoké zažátečníky nebo mírně pokročilé
 • typ kola: Wethepeople JUSTICE 2013
 • bmx kolo s 20ti palcovými koly, délkou rámu 20.5 palce a váhou 11.9 kg
 • wethepeople SEED 2013 Wethepeople ARCADE 2013 Wethepeople CURSE 2013 Wethepeople JUSTICE 2013

Ceník půjčovného - provozní řád půjčovny

doba
zapůjčení
hodiny
aggresive
a fitness
brusle
kolo
BMX
MTB
skateboard
freestyle scooter
1 50,- 70,- 50,-
2 80,- 120,- 80,-
3 120,- 170,- 120,-
4 150,-    
6 200,-    
24 - den 300,-    
2 dny 500,-    
3 dny 650,-    
4 dny 750,-    
1 týden 1000,-    
přilba 20,-/den    
chrániče 20,-/den    
chrániče set 30,-/den    
I Zboží se půjčuje na základě předložení 2 průkazů totožnosti nebo proti složení zálohy ve výši pořizovací ceny zboží. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží i bez udání důvodu.
II Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s vypůjčovatelem. Pracovník půjčovny může u velmi žádaných druhů nebo podle potřeby půjčovny omezit výpůjční dobu vypůjčovatelem požadovanou.
III Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel povinen se přesvědčit o stavy půjčovaného zboží.
IV Vypůjčovatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí zboží přenechat k užívání jinému.
V Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen doplatit půjčovné a až do vrácení zboží poplatek z prodlení ve výši 50% z doúčtované částky. Nevrátí-li zboží ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení zboží vymáháno právní cestou.
VI Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
VII Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a za jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním zboží vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je vypůjčovatel povinen toto oznámit půjčovně bez zbytečného odkladu, přičemž eventuální poplatek z prodlení činí půl promile z dlužné částky za každý den. Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
VIII Povinností vypůjčovatele je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání vypůjčeného zboží se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.
IX Výpůjčním časem se rozumí od doby vypůjčení až do doby vrácení zboží.

partneři půjčovny