Nová kola Whethepeople v půjčovně

Při výběru vhodného bmx kola pro vašeho syna, je nejdůležitější brát v potaz jeho věk a výšku. Jen se správnou velikostí prvního bmx kola, začne vašeho syna ježdění opravdu bavit a bude schopný se rychleji a rychleji zlepšovat ve svých dovednostech. Často se stává, že rodiče pořídí svému dítěti ihned 20ti palcové kolo, které je ale ze začátku příliš velké a syn se tedy spíše trápí, než aby získával na kole jistotu a první zkušenosti. Většina kluků, kteří začínali na 16ti či 18ti palcových kolech, se s kolem sžili mnohem rychleji a na větší 20ti palcové kolo, přestoupili až v momentě, když jim bylo předchozí kolo opravdu malé. Pokud máte pochybnosti s výběrem správné velikosti, není tedy nic jednoduššího než navštívit pardubickou půjčovnu, kde si váš syn bude moci vyzkoušet veškeré velikosti bmx kol a podle toho se poté rozhodnout. 

půjčovna kol skatepark pardubice

Číst dál: Nová kola Whethepeople v půjčovně

Půjčovna koloběžek ve Skateparku Pardubice

Půjčovna Skateparku Pardubice Vám nabízí kvalitní koloběžky k jízdě ve skateparku.

Půjčovna inline bruslí ve Skateparku Pardubice

Půjčovna Skateparku Pardubice Vám nabízí kvalitní inline brusle k jízdě ve skateparku, ale i mimo areál. Zejména fitness brusle a speed inline je možné využít ke kondičním projížďkám na cyklostezkách přiléhajících k areálu skateparku, které Vás po krásném asfaltu dovedou až na Kunětickou horu. Přijďte se přesvědčit o kvalitě vybavení a nejnižších cenách!

K zapůjčení nabízíme:

fitness brusle zn. Tempish - různé modely  - dámské, pánské i dětské
fitness brusle zn. Powerslide - různé modely - dámské, pánské i dětské
speed race zn. Tempish
aggressive brusle zn. Tempish - od velikosti 38 - 46 EU
aggressive brusle zn. Conference různé modely

půjčovna fitness bruslíspeed brusle v půjčovně Skateparku Pardubicepůjčovna aggressive inline bruslí ve Skateparku Pardubice

Ceník půjčovného - provozní řád půjčovny

doba
zapůjčení
hodiny
aggresive
a fitness
brusle
kolo
BMX
MTB
skateboard
freestyle scooter
1 50,- 70,- 50,-
2 80,- 120,- 80,-
3 120,- 170,- 120,-
4 150,-    
6 200,-    
24 - den 300,-    
2 dny 500,-    
3 dny 650,-    
4 dny 750,-    
1 týden 1000,-    
přilba 20,-/den    
chrániče 20,-/den    
chrániče set 30,-/den    
I Zboží se půjčuje na základě předložení 2 průkazů totožnosti nebo proti složení zálohy ve výši pořizovací ceny zboží. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží i bez udání důvodu.
II Zboží se půjčuje na dobu dohodnutou s vypůjčovatelem. Pracovník půjčovny může u velmi žádaných druhů nebo podle potřeby půjčovny omezit výpůjční dobu vypůjčovatelem požadovanou.
III Při převzetí v půjčovně je vypůjčovatel povinen se přesvědčit o stavy půjčovaného zboží.
IV Vypůjčovatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí zboží přenechat k užívání jinému.
V Půjčovné je splatné ihned při zapůjčení zboží. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen doplatit půjčovné a až do vrácení zboží poplatek z prodlení ve výši 50% z doúčtované částky. Nevrátí-li zboží ani do tří dnů po obdržení upomínky, bude vrácení zboží vymáháno právní cestou.
VI Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
VII Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a za jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním zboží vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je vypůjčovatel povinen toto oznámit půjčovně bez zbytečného odkladu, přičemž eventuální poplatek z prodlení činí půl promile z dlužné částky za každý den. Povinnost vypůjčovatele nahradit škodu se řídí ustanovením občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu.
VIII Povinností vypůjčovatele je seznámit se s půjčovním řádem a dodržovat jej. Při používání vypůjčeného zboží se zavazuje seznámit se s návody k použití a řídit se jimi.
IX Výpůjčním časem se rozumí od doby vypůjčení až do doby vrácení zboží.

partneři půjčovny